CSR z EkoTeak

Społeczna odpowiedzialność biznesu ( ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na budowania strategii budowania  uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez przedsiębiorstwa wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska oraz relacje z innymi grupami, które mogą mieć realny wpływ na innowacyjność oraz efektywność działalności gospodarczej tych przedsiębiorstw.

Działania CSR nie są nam  obce, już drugi rok wspieramy akcje zalesiania lasów przy współpracy z Nadleśnictwami oraz Zespołem Szkół Leśnych w Rucianych Nidach na Mazurach. Oprócz tego regularnie wspieramy działania “Święto Drzewa” oraz akcje Szlachetnej Paczki.

EkoTeak 2009-2023 © All Rights Reserved